บริษัท โฮม สุขภัณฑ์ จำกัด ได้เข้ารับมอบรางวัล สถานประกอบกิจการด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการดีเด่น ระดับ จังหวัด ประจำปี 2562

บริษัท โฮม สุขภัณฑ์ จำกัด ได้เข้ารับมอบรางวัล สถานประกอบกิจการด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการดีเด่น ระดับ จังหวัด ประจำปี 2562

บริษัท โฮม สุขภัณฑ์ จำกัด ได้เข้ารับมอบรางวัล สถานประกอบกิจการด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการดีเด่น ระดับ จังหวัด ประจำปี 2562

วันที่ 18 กันยายน 2562 บริษัท โฮม สุขภัณฑ์ จำกัด ได้เข้ารับมอบรางวัล สถานประกอบกิจการด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการดีเด่น ระดับ จังหวัด ประจำปี 2562  โดย นางวลัยพร เหล่าวานิช รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ทั้งนี้รางวัลดังกล่าวถือเป็นการสร้างมาตรฐานและยกระดับคุณภาพของลูกจ้างและนายจ้างในสถานประกอบกิจการ

                ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ สถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์ได้รับรางวัลระดับจังหวัด มีทั้งสิ้น 1 สถานประกอบการ จาก 28 สถานประกอบกิจการทั่วประเทศ (ประเภทสถานประกอบกิจการขนาดเล็ก) ในปี 2562

ที่โฮมสุขภัณฑ์ (หลัง ม.พายัพ)  เปิดบริการ 08.30 – 18.30 น. โทร.053126000-4

โฮมสุขภัณฑ์ศูนย์รวมกระเบื้อง ห้องน้ำ ห้องครัว และอุปกรณ์ดี.ไอ.วาย