ผู้บริหารบริษัท โฮมสุขภัณฑ์ ร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ สถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน จังหวัดเชียงใหม่

ผู้บริหารบริษัท โฮมสุขภัณฑ์ ร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ สถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน จังหวัดเชียงใหม่

ผู้บริหารบริษัท โฮมสุขภัณฑ์ ร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ สถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน จังหวัดเชียงใหม่

ผู้บริหาร คุณสุชญาดา อนุรุทธิ์เนตรศิริ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จำกัด ร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภคแก่สถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน จังหวัดเชียงใหม่ ที่อยู่ 112 หมู่ 6 ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานราชการสังกัดกรมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อจัดบริการและให้การสงเคราะห์แก่บุคคลที่ประสบปัญหาความยากจน ไม่มีที่อยู่อาศัย ขาดผู้อุปการะ ไม่มีอาชีพ หรือขาดความสามารถในการประกอบอาชีพ รวมทั้งผู้กระทำผิด ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2584  ซึ่งบุคคลกลุ่มเป้าหมายแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ คนขอทาน ,คนเร่ร่อน  ,คนไร้ที่พึ่ง  หากผู้ที่สนใจร่วมบริจาคสามารถติดต่อประสานงานทางสถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน จังหวัดเชียงใหม่ได้ที่ www.sanmahaphon.go.th หรือ โทรศัพท์ 053-047337

ที่โฮมสุขภัณฑ์ (หลัง ม.พายัพ)  เปิดบริการ 08.30 – 18.30 น. โทร.053126000-4 

โฮมสุขภัณฑ์ศูนย์รวมกระเบื้อง ห้องน้ำ ห้องครัว และอุปกรณ์ดี.ไอ.วาย วาย