โฮมสุขภัณฑ์ ได้บริจาคกระเบื้องปูผนัง พื้นห้องน้ำ สุขภัณฑ์ โถปัสสาวะชาย อ่างล้างหน้า

โฮมสุขภัณฑ์ ได้บริจาคกระเบื้องปูผนัง พื้นห้องน้ำ สุขภัณฑ์ โถปัสสาวะชาย อ่างล้างหน้า

โฮมสุขภัณฑ์ ได้บริจาคกระเบื้องปูผนัง พื้นห้องน้ำ สุขภัณฑ์ โถปัสสาวะชาย อ่างล้างหน้า

แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันพระเนตร ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ และได้สร้างอาคารอเนกประสงค์ ที่พักผู้ป่วยที่รอการรักษาพยาบาลเสร็จเรียบร้อย แต่ยังคงขาดห้องน้ำ จำนวน 4 ห้อง ที่จะทำการสร้างเพื่อให้ผู้ป่วยและญาติที่มารักษาได้ใช้ เนื่องจากงบประมาณในการก่อสร้างห้องน้ำมีไม่พอที่จัดซื้อสุขภัณฑ์ โดยบริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จำกัด ได้ร่วมบริจาคสินค้า อาทิ กระเบื้องปูผนัง พื้นห้องน้ำ สุขภัณฑ์ โถปัสสาวะชาย อ่างล้างหน้า เพื่อสร้างห้องน้ำให้ผู้ป่วยและญาติที่มารักษาได้ใช้

 

ที่โฮมสุขภัณฑ์ (หลัง ม.พายัพ)  เปิดบริการ 08.30 – 18.30 น. โทร.053126000-4 

โฮมสุขภัณฑ์ศูนย์รวมกระเบื้อง ห้องน้ำ ห้องครัว และอุปกรณ์ดี.ไอ.วาย วาย