โฮมสุขภัณฑ์ “ปันน้ำใจ เพื่อสังคม” ณ วัดน้ำล้อม

โฮมสุขภัณฑ์ “ปันน้ำใจ เพื่อสังคม” ณ วัดน้ำล้อม

โฮมสุขภัณฑ์ “ปันน้ำใจ เพื่อสังคม” ณ วัดน้ำล้อม

โฮมสุขภัณฑ์ ถวายกระเบื้องและสุขภัณฑ์ เพื่อปรับปรุงกุฏิสงฆ์ โฮมสุขภัณฑ์ ถวายกระเบื้อง สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ เพื่อปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ (หลังเดิม) ให้เป็นกุฏิรับรองพระสงฆ์ และร่วมทำบุญโรงทาน อาหารเครื่องดื่ม ณ วัดน้ำล้อม ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 

โทร.053-126000-3

โฮมสุขภัณฑ์ศูนย์รวมกระเบื้อง ห้องน้ำ ห้องครัว และอุปกรณ์ดี.ไอ.วาย