โฮมสุขภัณฑ์ ได้บริจาคกระเบื้อง สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ ให้แก่โรงเรียนบ้านอมขูด ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

โฮมสุขภัณฑ์ ได้บริจาคกระเบื้อง สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ ให้แก่โรงเรียนบ้านอมขูด ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

โฮมสุขภัณฑ์ ได้บริจาคกระเบื้อง สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ ให้แก่โรงเรียนบ้านอมขูด ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 

ในชื่อโครงการ “โฮมสุขภัณฑ์ ปันน้ำใจ เพื่อสังคม” โดยได้ร่วมบริจาค กระเบื้องปูผนัง กระเบื้องปูพื้นห้องน้ำ สุขภัณฑ์ อ่างล้างหน้า เพื่อให้โรงเรียนปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ จำนวน 1 ห้อง เพื่อความสวยงามน่าอยู่ และสุขอนามัยที่ดีของเด็กนักเรียน ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

โทร.053-126000-3

โฮมสุขภัณฑ์ศูนย์รวมกระเบื้อง ห้องน้ำ ห้องครัว และอุปกรณ์ดี.ไอ.วาย

โทร.053-126000-3

โฮมสุขภัณฑ์ศูนย์รวมกระเบื้อง ห้องน้ำ ห้องครัว และอุปกรณ์ดี.ไอ.วาย