ถวายกระเบื้อง สุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ห้องน้ำ ณ วัดน้ำล้อม

ถวายกระเบื้อง สุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ห้องน้ำ ณ วัดน้ำล้อม

ถวายกระเบื้อง สุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ห้องน้ำ ณ วัดน้ำล้อม

โฮมสุขภัณฑ์ ได้จัดกิจกรรม เพื่อสังคม CSR  ในชื่อโครงการ “โฮมสุขภัณฑ์ ปันน้ำใจ เพื่อสังคม” ถวายกระเบื้อง สุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ห้องน้ำ เพื่อการก่อสร้างกุฏิสงฆ์ ณ วัดน้ำล้อม ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 23 เมษายน 2562  เป็นเงินมูลค่า 45,000 บาท

โทร.053-126000-3

โฮมสุขภัณฑ์ศูนย์รวมกระเบื้อง ห้องน้ำ ห้องครัว และอุปกรณ์ดี.ไอ.วาย