ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพระธาตุกู่เบี้ย

ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพระธาตุกู่เบี้ย

ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพระธาตุกู่เบี้ย

โฮมสุขภัณฑ์ เป็นเจ้าภาพจัดงาน “ทอดกฐินสามัคคี” เพื่อสมทบทุนสร้างวิหารและอาคารอเนกประสงค์  ณ วัดพระธาตุกู่เบี้ย ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

โทร.053-126000-3

โฮมสุขภัณฑ์ศูนย์รวมกระเบื้อง ห้องน้ำ ห้องครัว และอุปกรณ์ดี.ไอ.วาย