โครงการCSR ณ โรงเรียนบ้านบวกจั่น

โครงการCSR ณ โรงเรียนบ้านบวกจั่น

โครงการCSR ณ โรงเรียนบ้านบวกจั่น

โฮมสุขภัณฑ์ ได้จัดกิจกรรม เพื่อสังคม CSR  ในชื่อโครงการ “โฮมสุขภัณฑ์ ปันน้ำใจ เพื่อสังคม” ร่วมสบทบทุนบริจาคก่อสร้างห้องน้ำใหม่ให้น้องๆ และลานอเนกประสงค์  ณ โรงเรียนบ้านบวกจั่น  ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 4 มีนาคม 2562  ทางโฮมสุขภัณฑ์ขอขอบคุณทางผู้แทนขาย ลูกค้าโฮมสุขภัณฑ์ และพนักงาน บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จำกัด ทุกท่านได้ร่วมกับเราบริจาคสมทบทุนเป็นเงินมูลค่า 100,000 บาท

โทร.053-126000-3

โฮมสุขภัณฑ์ศูนย์รวมกระเบื้อง ห้องน้ำ ห้องครัว และอุปกรณ์ดี.ไอ.วาย