โฮมสุขภัณฑ์ร่วมงานสถาปนิก’61

โฮมสุขภัณฑ์ร่วมงานสถาปนิก’61

โฮมสุขภัณฑ์ร่วมงานสถาปนิก’61

โฮมสุขภัณฑ์ ร่วมพิธีเปิดงานสถาปนิก ’61 “มาเหนือ" beyond sustainability ณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (ศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังเก่า) และงาน ASA NIGHT’61  ในวันที่ 14-15 ธันวาคม 2561

โทร.053-126000-3

โฮมสุขภัณฑ์ศูนย์รวมกระเบื้อง ห้องน้ำ ห้องครัว และอุปกรณ์ดี.ไอ.วาย