บจก.โฮม สุขภัณฑ์ ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ และป้ายสัญลักษณ์ “ร้าน มอก.”

บจก.โฮม สุขภัณฑ์ ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ และป้ายสัญลักษณ์ “ร้าน มอก.”

คุณณัฐพงศ์ อนุรุทธิ์เนตรศิริ รองกรรมการผู้จัดการ บจก.โฮม สุขภัณฑ์ ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ และป้ายสัญลักษณ์ “ร้าน มอก.” แก่ร้านค้าผู้จำหน่ายเพื่อส่งเสริมเชิดชูร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าถูกต้องตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อผู้บริโภคเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอย่างยั่งยืน โดยมีคุณเบญจมาพร เอกฉัตร์ (รองเลขาธิการสมอ.) เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา

โทร.053-126000-3

โฮมสุขภัณฑ์ศูนย์รวมกระเบื้อง ห้องน้ำ ห้องครัว และอุปกรณ์ดี.ไอ.วาย