ตรวจสุขภาพตามช่วงวัย กับสิทธิประกันสังคม

ตรวจสุขภาพตามช่วงวัย กับสิทธิประกันสังคม

โฮมสุขภัณฑ์ ใส่ใจในสุขภาพของพนักงาน จัดตรวจสุขภาพตามช่วงวัย กับสิทธิประกันสังคม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ให้แก่พนักงาน ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 8.00-9.30 น. สถานพยาบาลที่มาให้บริการจัดเตรียมหน่วยรถและแพทย์สนาม

เพื่อตรวจสุขภาพอย่างละเอียด โดยที่พนักงานไม่ต้องหยุดงาน ไม่ต้องเดินทางไกล

เพิ่มความสะดวกให้แก่พนักงานให้หันมาใส่ใจ และรักสุขภาพมากขึ้น

โฮมสุขภัณฑ์ สาขาเชียงใหม่ เปิดบริการ 08.30 – 18.30 น. โทร. 053-126000-3

โฮมสุขภัณฑ์ศูนย์รวมกระเบื้อง ห้องน้ำ ห้องครัว และอุปกรณ์ดี.ไอ.วาย