คะแนนแลกส่วนลด บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ

คะแนนแลกส่วนลด บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ

คะแนนแลกส่วนลด บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ 

ใช้คะแนนทุก 1,000 คะแนน แลกรับส่วนลด

-วันจันทร์ - พฤหัสบดี ใช้ 1,000 คะแนน แลกส่วนลด 10% (100 บาท)

-วันศุกร์ - อาทิตย์ ใช้ 1,000 คะแนน แลกส่วนลด 15% (150 บาท)

ระยะเวลา : 24 พ.ค. 67 - 30 เม.ย. 68

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย

ที่โฮมสุขภัณฑ์

สาขาเชียงใหม่ เปิดบริการ 08.30 – 18.30 น. โทร. 053-126000-3

สาขาเชียงราย เปิดบริการ 08.30 – 18.30 น. โทร. 053-774623-5

สาขาแม่สาย เปิดบริการ 08.30 – 17.30 น. โทร. 052-020541

สาขาพะเยา เปิดบริการ 08.30 – 18.30 น. โทร. 054-070659

โฮมสุขภัณฑ์ศูนย์รวมกระเบื้อง ห้องน้ำ ห้องครัว และอุปกรณ์ดี.ไอ.วาย