งานดำหัว-คัวฮอม สถาปนิกล้านนา ประจำปี2567

งานดำหัว-คัวฮอม สถาปนิกล้านนา ประจำปี2567

ในวันเสาร์ ที่ 27 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ได้ไปร่วมกิจกรรมงาน ดำหัว-คัวฮอม ปี๋สี

ณ ที่ร้านอาหาร ยุ้งข้าวล้านนา เวียงกุมกาม อ.เมือง จ.เชียงใหม่  เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง)

ซึ่งเป็นธรรมเนียมประเพณีที่ทางสมาคมจัดขึ้นในทุกๆ ปี เพื่อเป็นการรดน้ำดำหัว ขอพรจากสถาปนิกอาวุโส และเป็นการพบปะสังสรรค์

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ๆ ร่วมกับทางผู้สนับสนุนและสถาปนิก และในปีนี้มีความพิเศษกับกิจกรรมการประกวดธิดาลาบควาย

เพื่อเป็นการสร้างสีสันภายในงานได้อย่างสนุกสนาน


โฮมสุขภัณฑ์ สาขาเชียงใหม่ เปิดบริการ 08.30 – 18.30 น. โทร. 053-126000-3

โฮมสุขภัณฑ์ศูนย์รวมกระเบื้อง ห้องน้ำ ห้องครัว และอุปกรณ์ดี.ไอ.วาย