บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จำกัด ได้ดำเนินการจดทะเบียนและแปรสภาพเป็น บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันตลอด 43 ปี เรายังยังคงมุ่งมั่นและจะพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้น