ลูกค้าได้รับทอง จากการสะสมยอดซื้อ มหกรรมกระเบื้อง ลดสุขใจ ต้อนรับปีใหม่ 2 ม.ค.-29 ก.พ.67

ลูกค้าได้รับทอง จากการสะสมยอดซื้อ มหกรรมกระเบื้อง ลดสุขใจ ต้อนรับปีใหม่ 2 ม.ค.-29 ก.พ.67

แจกทองจัดหนัก จัดเต็ม โฮมสุขภัณฑ์ ขอแสดงความยินดีกับลูกค้าทุกท่าน ที่ได้รับทอง จำนวน 1 สลึง และ 2 สลึง 

จากโฮมสุขภัณฑ์ โดยลูกค้าได้รับทองจากการสะสมยอดซื้อภายในเดือนครบ 300,000 บาท และ 500,000 บาท 

จากโปรโมชั่น มหกรรมกระเบื้อง ลดสุขใจ ต้อนรับปีใหม่ วันที่ 2 ม.ค. - 29 ก.พ. 67  การสะสมยอดซื้อต่อเดือนของลูกค้าเป็นไป

ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ทางโฮมสุขภัณฑ์ขอแสดงความยินดีกับลูกค้าที่ได้ทองในครั้งนี้ด้วย

โฮมสุขภัณฑ์ สาขาเชียงใหม่ เปิดบริการ 08.30 – 18.30 น. โทร. 053-126000-3

โฮมสุขภัณฑ์ศูนย์รวมกระเบื้อง ห้องน้ำ ห้องครัว และอุปกรณ์ดี.ไอ.วาย