ธนาคารกรุงศรี และ ธนาคารไทยพาณิชย์ ผ่อนเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครัว 0% นาน 6 เดือน*

ธนาคารกรุงศรี และ ธนาคารไทยพาณิชย์ ผ่อนเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครัว 0% นาน 6 เดือน*

ธนาคารกรุงศรี และ ธนาคารไทยพาณิชย์ 


ผ่อนเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครัว  0% นาน 6 เดือน*

(เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ)

*สอบถามรายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย


ที่โฮมสุขภัณฑ์ (หลัง ม.พายัพ)  เปิดบริการ 08.30 – 18.30 น. โทร.053126000-4 

โฮมสุขภัณฑ์ศูนย์รวมกระเบื้อง ห้องน้ำ ห้องครัว และอุปกรณ์ดี.ไอ.วาย