โฮมสุขภัณฑ์ มอบเกียรติบัตร คนขยันแห่งปี ให้กับพนักงาน

โฮมสุขภัณฑ์ มอบเกียรติบัตร คนขยันแห่งปี ให้กับพนักงาน

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 คุณนพ อนุรุทธิ์เนตรศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จำกัด ได้มอบเกียรติบัตรแก่พนักงาน

ที่ได้รับรางวัลเบี้ยขยันดีเด่น ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับพนักงานที่มีความวิริยะอุตสาหะ ทุ่มเทตั้งใจในการทำงาน

เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงาน และสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูจากบริษัท

โฮมสุขภัณฑ์ขอบคุณพนักงานทุกท่าน ที่ทุ่มเทกำลังกาย และเสียสละเพื่อให้การทำงานลุล่วงสำเร็จด้วยดีเสมอมา


โฮมสุขภัณฑ์ สาขาเชียงใหม่ เปิดบริการ 08.30 – 18.30 น. โทร. 053-126000-3

โฮมสุขภัณฑ์ศูนย์รวมกระเบื้อง ห้องน้ำ ห้องครัว และอุปกรณ์ดี.ไอ.วาย