เวเบอร์ ซื้อครบ แถมฟรี

เวเบอร์ ซื้อครบ แถมฟรี

เวเบอร์ ซื้อครบ แถมฟรี

ซื้อสินค้า ปูนกาวซีเมนต์เวเบอร์ ขนาด 20 กก. ครบตามเงื่อนไขที่กำหนด

รับฟรี กาวซีเมนต์โดยเป็นรุ่นและขนาดเดียวกัน 1 ถุง

สินค้าที่ร่วมรายการมีดังนี้

•เวเบอร์.ไทล์ฟิกซ์ กาวซีเมนต์ 20 KG  ซื้อ 9 แถม 1

•เวเบอร์.ไทล์เซ็ม กาวซีเมนต์ 20 KG. ซื้อ 9 แถม 1

•เวเบอร์.ไทล์วิส  กาวซีเมนต์ 20 กก. ซื้อ 9 แถม 1

•เวเบอร์.ไทล์เกรส กาวซีเมนต์(ผงสีเทา) 20KG ซื้อ 7 แถม 1

•เวเบอร์.กาวซิเมนต์ผงไทล์ทูอินวัน 20KG ซื้อ 7 แถม 1

ระยะเวลา 6-31 พ.ค. 65

ที่โฮมสุขภัณฑ์ (หลัง ม.พายัพ)  เปิดบริการ 08.30 – 18.30 น. โทร.053126000-3

โฮมสุขภัณฑ์ศูนย์รวมกระเบื้อง ห้องน้ำ ห้องครัว และอุปกรณ์ดี.ไอ.วาย