Kitzcho Kitchen Sale

Kitzcho Kitchen Sale

เมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการของแบรนด์คิทซ์โช ครบตามเงื่อนไข รับ คูปองส่วนลด ตามที่กำหนด

ซื้อครบ 50,000 99,999  บาท    รับคูปองส่วนลด    2,000 บาท

ซื้อครบ 100,000 199,999 บาท  รับคูปองส่วนลด    5,000 บาท

ซื้อครบ  200,000 บาทขึ้นไป        รับคูปองส่วนลด  15,000 บาท

หมายเหตุ เป็นสินค้าสั่งพิเศษ

16 ก.ย. - 31 ต.ค. 64

ที่โฮมสุขภัณฑ์

สาขาเชียงใหม่ เปิดบริการ 08.30 18.30 น. โทร. 053-126000-4

โฮมสุขภัณฑ์ศูนย์รวมกระเบื้อง ห้องน้ำ ห้องครัว และอุปกรณ์ดี.ไอ.วาย