THE BOX OF MEMORY

by / วันอังคาร, 18 กุมภาพันธ์ 2014 / Published in LIVING ROOM

ถ้าใครที่ชอบท่องเที่ยวก็ย่อมจะมีความทรงจำที่ดีๆ ต่อการได้ไปท่องเที่ยวในสถานที่่ต่างๆ ในการเดินทางแต่ละครั้งก็จะมีรูปถ่ายที่เราเก็บไว้ ตามมาด้วยเตั๋วเครื่องบิน การประทับตรา วีซ่า หรือpassport เข้าเมือง แท็กติดกระเป๋าเดินทางล้วนแต่เป็นร่องรอยให้ความทรงจำ ถ้านำเรื่องราวที่ถูกประทับตาต่างๆ มาไว้บนลวดลายกระเบื่องจะออกมาเป็นอย่างไร กระเบื้อง westwood เป็นการนำตาประทับต่างๆที่อยู่บนลังไม้ที่ใช้ส่งของระหวางประเทศจับมาเป็นเรื่องราวเพิ่มคำเก๋ๆ เข้าไปทำให้รู้สึกว่าตัวเองกำลังอยู่ในช่วงเวลาของการท่องเที่ยว เพื่อแสวงหาประสบการณ์ใหม่ให้กับตัวเองอีกด้วย

 

For anyone who loves traveling, the photographs,plane tickets, stamped visa, passport and luggage’s tag are the precious stuffs that remind you of memorable experience on its tiles. The pattern of travelling stuffs can tell the story with cool wording and that give you the feeling of journey time.

 

หน่วยความจำ

 

  • A – กระเบื้องชุดเวสท์ วู้ดไลฟ์ สโมค ขนาด 8×24 COTTO ราคา 950 บาท/ชุด
  • B – กระเบื้องเทิร์นนิ่ง วู้ด น้ำตาล ขนาด 16×16 COTTO ราคา 195 บาท/กล่อง
  • C – กระเบื้องเวสท์ วู้ด วอลนัท ขนาด 8×24 COTTO ราคา 378 บาท/กล่อง

 

 

TOP