โฮมสุขภัณฑ์ ร่วมใจบริจาคโลหิต

ในวันที่ 6 มีนาคม 2557 พนักงาน “โฮมสุขภัณฑ์ ร่วมใจบริจาคโลหิต” เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในพื้นที่ต่างๆ ด้วยกัน โดยสภากาชาดไทยนำขบวนมาให้บริการที่ โฮมสุขภัณฑ์ ทางพนักงานโฮมสุขภัณฑ์ต่างอิ่มเอมใจ ในการบริจาคในครั้งนี้ และผู้รับก็มีความสุข กำลังใจ ด้วยการบริจาคโลหิต  โฮมสุขภัณฑ์มีความยินดีสละโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

โฮมสุขภัณฑ์ ร่วมใจบริจาคโลหิต
โฮมสุขภัณฑ์ ร่วมใจบริจาคโลหิต
โฮมสุขภัณฑ์ ร่วมใจบริจาคโลหิต
โฮมสุขภัณฑ์ ร่วมใจบริจาคโลหิต
โฮมสุขภัณฑ์ ร่วมใจบริจาคโลหิต
โฮมสุขภัณฑ์ ร่วมใจบริจาคโลหิต
โฮมสุขภัณฑ์ ร่วมใจบริจาคโลหิต
โฮมสุขภัณฑ์ ร่วมใจบริจาคโลหิต
โฮมสุขภัณฑ์ ร่วมใจบริจาคโลหิต
โฮมสุขภัณฑ์ ร่วมใจบริจาคโลหิต
โฮมสุขภัณฑ์ ร่วมใจบริจาคโลหิต
โฮมสุขภัณฑ์ ร่วมใจบริจาคโลหิต
โฮมสุขภัณฑ์ ร่วมใจบริจาคโลหิต
โฮมสุขภัณฑ์ ร่วมใจบริจาคโลหิต
โฮมสุขภัณฑ์ ร่วมใจบริจาคโลหิต
TOP