โฮมสุขภัณฑ์ร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง 2557

โฮมสุขภัณฑ์ ร่วมสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัว เนื่องในเทศกาลปี่ใหม่เมือง ด้วยการแต่งกายด้วยชุดผ้าเมือง และจัดพิธีรดน้ำดำหัว ขอขมาและขอพรจากท่านผู้บริหาร คุณนรินทร์ และคุณอุไรวรรณ อนุรุทธิ์เนตรศิริ ประธานกรรมการผู้จัดการ เพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิต

โฮมสุขภัณฑ์ร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง 2557
โฮมสุขภัณฑ์ร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง 2557
โฮมสุขภัณฑ์ร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง 2557
โฮมสุขภัณฑ์ร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง 2557
โฮมสุขภัณฑ์ร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง 2557
โฮมสุขภัณฑ์ร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง 2557
โฮมสุขภัณฑ์ร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง 2557
โฮมสุขภัณฑ์ร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง 2557
โฮมสุขภัณฑ์ร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง 2557
โฮมสุขภัณฑ์ร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง 2557
โฮมสุขภัณฑ์ร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง 2557
โฮมสุขภัณฑ์ร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง 2557
โฮมสุขภัณฑ์ร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง 2557
โฮมสุขภัณฑ์ร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง 2557
โฮมสุขภัณฑ์ร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง 2557
TOP