รายชื่อผู้โชคดี โปรโมชั่นงาน BIG BONUS 2014

จับรางวัลผู้โชคดี กับ มอเตอร์ไซค์ YAMAHA fino , LED TV Samsung , สร้อยคอทองคำ , และไมโครเวฟ
จากโปรโมชั่น “BIGBONUS 2014” มาตรวจรายชื่อผู้โชคดีกันเลยคะ

1. คุณ สมนึก จันตะศิริ 080-6765xxx รถจักรยานยนต์ YAMAHA fino
2. คุณ สมคิด แสงทรัพย์ 089-7555xxx Samsung LED TV
3. คุณ นงนุช สมพงษ์ 083-7645xxx Samsung LED TV
4. คุณ บุญ สุตา 080-5019xxx สร้อยคอทองคำ
5. คุณ อภิชาต ตันตา 081-0358xxx สร้อยคอทองคำ
6. คุณ เวรุยา วิริยะ 086-9209xxx สร้อยคอทองคำ
7. คุณ เริ่ม ดอนดง 089-7558xxx สร้อยคอทองคำ
8. คุณ ถิรดา โออีนูมา 086-3361xxx ไมโครเวฟ
9. คุณ ฐิติชยา คำภิชัย 081-8843xxx ไมโครเวฟ
10. คุณ สุรกฤษฏ์ นาทธราดล 085-8678xxx ไมโครเวฟ
11. คุณ ทศพล พัตสพร 085-0999xxx ไมโครเวฟ
12. คุณ ธนนท์พทธ์ อัครริชพลน์ 081-6042xxx ไมโครเวฟ

ยินดีกับผู้โชคดีทั้ง 12 ท่านด้วยนะคะ ติดต่อรับของรางวัลได้ที่ ฝ่ายการตลาด หรือโทร 053-126000 – 601 คะ

รายชื่อผู้โชคดี โปรโมชั่นงาน BIG BONUS 2014
รายชื่อผู้โชคดี โปรโมชั่นงาน BIG BONUS 2014
รายชื่อผู้โชคดี โปรโมชั่นงาน BIG BONUS 2014
รายชื่อผู้โชคดี โปรโมชั่นงาน BIG BONUS 2014
รายชื่อผู้โชคดี โปรโมชั่นงาน BIG BONUS 2014
รายชื่อผู้โชคดี โปรโมชั่นงาน BIG BONUS 2014
รายชื่อผู้โชคดี โปรโมชั่นงาน BIG BONUS 2014
รายชื่อผู้โชคดี โปรโมชั่นงาน BIG BONUS 2014
รายชื่อผู้โชคดี โปรโมชั่นงาน BIG BONUS 2014
รายชื่อผู้โชคดี โปรโมชั่นงาน BIG BONUS 2014
รายชื่อผู้โชคดี โปรโมชั่นงาน BIG BONUS 2014
รายชื่อผู้โชคดี โปรโมชั่นงาน BIG BONUS 2014
รายชื่อผู้โชคดี โปรโมชั่นงาน BIG BONUS 2014
รายชื่อผู้โชคดี โปรโมชั่นงาน BIG BONUS 2014
รายชื่อผู้โชคดี โปรโมชั่นงาน BIG BONUS 2014
รายชื่อผู้โชคดี โปรโมชั่นงาน BIG BONUS 2014
รายชื่อผู้โชคดี โปรโมชั่นงาน BIG BONUS 2014
TOP