รายชื่อผู้โชคดี จากโปรโมชั่น bathroom SALE 2015

โฮมสุขภัณฑ์ขอแสดงความยินดี กับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล
ในโปรโมชั่น bathroom SALE 2015
ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา

iPhone 6 จำนวน 1 รางวัล
คุณศุภกิตติ์ ปัญญาแดง
09 7938 XXXX

Samsung Galaxy Tab 8.4 จำนวน 1 รางวัล
คุณสกล สกลผดุงเขตต์
06 1629 XXXX
ตู้เย็น 6.6 Q จำนวน 2 รางวัล

คุณนลินภัสร์ แก้วดง
09 4643 XXXX

คุณรัฐวัฒน์ สุทธิเนียม
08 3861 XXXX
เครื่องดูดฝุ่น จำนวน 2 รางวัล

คุณจิรพลธ์ คำคล่อง
08 0656 XXXX

คุณสง่า บุญเป็ง
08 6182 XXXX

ยินดีกับผู้โชคดีทั้ง 6 ท่านด้วยนะคะ
ติดต่อรับของรางวัลได้ที่ ฝ่ายการตลาด
หรือโทร 053-126000 – 601  คะ

รายชื่อผู้โชคดี จากโปรโมชั่น bathroom SALE 2015
รายชื่อผู้โชคดี จากโปรโมชั่น bathroom SALE 2015
รายชื่อผู้โชคดี จากโปรโมชั่น bathroom SALE 2015
รายชื่อผู้โชคดี จากโปรโมชั่น bathroom SALE 2015
รายชื่อผู้โชคดี จากโปรโมชั่น bathroom SALE 2015
TOP