Flashback Fever

by / วันจันทร์, 17 กุมภาพันธ์ 2014 / Published in LIVING ROOM

ตอนนี้ผมมีความรู้สึกว่าตัวผมเอง พอมีอายุมากขึ้น เริ่มชอบของเก่ามากขึ้น สงสัยความชอบนี้มันเพิ่มขึ้นตามอายุ ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวก็เหมือนกันครับ ชอบท่องเที่ยวสถานที่เก่าๆ โบราณๆ มากกว่าสถานที่ใหม่ๆ ทันสมัย เหมือนกับห้องนี้ที่ใช้กระเบื้องเออร์บันร็อคเทา ขนาด 12×24 COTTO ลายหินเก่าๆ เอามาวางซ้อนๆ กัน ทำให้เกิดความรู้สึกได้อยู่ใกล้กับวันวานและธรรมชาติ ทำให้อารมณ์มันดูเก่าแต่ผสมความทันสมัยลงตัวไปด้วย ถ้าตอนนี้ใครมีอารมณ์เหมือนผมลองเอาไปใช้ดูนะครับ

 

When I am getting older, I begin to love ancient stuff as well as travelling. I prefer travelling to old places then modern places. Just like Gray Urban Rock tiles size 12×24 from COTTO which  are old stone stacked together making me feel close to nature even when i am working. It creates ancient mood combines with modernity.

 

flashbackfever

 

  • A – กระเบื้องเออร์บัน ร็อค เทา ขนาด 12×24 COTTO ราคา 410 บาท/กล่อง
  • B – กระเบื้อง SCUTCHEON BRONZE ขนาด 12×12 COTTO ราคา 300/แผ่น
  • C –  กระเบื้องบอสเก้เทาตัดขอบ ขนาด 24×24 COTTO ราคา 658.80 บาท/กล่อง

 

 

TOP