Inspired By คุณธนัชพันธ์ วัฒนศิริชัยกุล “CAVE”

วันศุกร์, 14, กุมภาพันธ์ , 2014 by

ห้องน้ำยุคสมัยนี้เจ้าของบ้านต่างให้ความสำคัญมากขึ้น การทำห้องน้ำต้องมีแนวคิดและอารมณ์ของแต่ละห้องเพื่อความสุขเวลาที่เราได้ใช้ห้องน้ำ เหมือน “คุณธนัชพันธ์ วัฒนศิริชัยกุล” ได้ออกแบบห้องน้ำในงาน Your Bathroom Your Style 2013 ในรูปแบบของ CAVE ซึ่งการดีไซน์อะไรที่ต้องใช้ลักษณะโค้งกลมจะทำได้ยากการทำออกมาเป็นทรงเหลี่ยม โดยแรงบันดาลใจในการออกแบบห้องน้ำครั้งนี้ของคุณนัท ซึ่งอยากได้อารมณ์แบบอยู่ในถ้ำ โทนสีของห้องจึงออกมาเป็นเหมือนสีปูนสีดำของหินและได้มาผสมผสานกันออกมาแล้ว ทำให้ห้องน้ำห้องนี้ดูสวยและแปลกตา

TOP